TÍCH ĐIỂM NHÂN BA, ĐỔI THƯỞNG THẢ GA CÙNG TOA HOÁ CHẤT XÂY DỰNG

Từ ngày 20/09 đến 31/10/2022, Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA mua các sản phẩm TOA Hoá chất xây dựng (TOA Latex Agent & TOA 258 Cement Membrane) thuộc hệ thống đại lý sơn TOA trong thời gian trên sẽ được NHÂN BA điểm thưởng.

Hội viên chỉ cần đăng nhập ứng dụng TOA.painter trên điện thoại & quét mã QR code trên sản phẩm, điểm sẽ tự động NHÂN BA tương ứng với mỗi sản phẩm.

Các thầu thợ chưa là Hội viên của sơn TOA thì hãy liên hệ ngay với TOA để được hướng dẫn đăng ký và tích luỹ điểm thưởng từ bây giờ nhé.

(*) Mỗi điểm tích lũy sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng và được cộng ngay vào điểm tích lũy của Hội viên.

Tổng điểm tích lũy sẽ được quy đổi thành tiền và chuyển vào tài khoản của Hội viên theo hàng quý.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi