Giới thiệu chung

Với gần 60 năm kinh nghiệm, tập đoàn Sơn TOA đang là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Thành công này có được bằng sự nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra những sản phẩm cao cấp với tính năng vượt trội.

XEM THÊM

CÔNG NGHỆ SƠN

Công nghệ Tiêu chuẩn Quốc Tế - Chìa khóa tạo nên sản phẩm chất lượng mà TOA luôn phát triển và nghiên cứu để tạo ra những công nghệ mới, để đạt được những tiêu chuẩn cao nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

XEM THÊM

CHỨNG NHẬN
VÀ GIẢI THƯỞNG

Tất cả những sản phẩm do tập đoàn Sơn TOA sản xuất đều nhận được sự ủng hộ và tán thành của khách hàng. Để có được điều này, tập đoàn đã định hướng sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, cập nhật công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Quan điểm này đã giúp tập đoàn giành được nhiều giải thưởng và danh tiếng trên thị trường. Sơn TOA Việt Nam cũng đã thừa hưởng những thành tựu này từ tập đoàn Sơn TOA Thái Lan.
Xem thêm

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Gửi tin nhắn cho chúng tôi