CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

Tất cả những sản phẩm do tập đoàn Sơn TOA sản xuất đều nhận được sự ủng hộ và tán thành của khách hàng. Để có được điều này, tập đoàn đã định hướng sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, cập nhật công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Quan điểm này đã giúp tập đoàn giành được nhiều giải thưởng và danh tiếng trên thị trường. Sơn TOA Việt Nam cũng đã thừa hưởng những thành tựu này từ tập đoàn Sơn TOA Thái Lan.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
Gửi tin nhắn cho chúng tôi