Vị trí tuyển dụng

Số lượng: 1
Mức lương: Negotiation
Cấp bậc: 1
Nơi làm việc: HCM
Ngày đăng: 16-Feb-2021
Ngày hết hạn: 16-Mar-2021

MAIN RESPONSIBILITY

1. Build up and manage the project pipelines in the assigned area in order to maximize the business with them and achieve the sales target. Xây dựng và quản lý các danh mục dự án tiềm năng trên địa bàn được giao nhằm tối đa hóa việc kinh doanh và đạt được mục tiêu bán hàng.

2. Enhance the qualification of Spec-in to maximize chance of success. Nâng cao chất lượng chỉ định kỹ thuật sản phẩm TOA vào các dự án để tối đa hóa cơ hội thành công của các dự án.

3. Understand customers’ needs and bring TOA Paint products (namely Construction materials) directly to customers. Nắm bắt nhu cầu khách hàng và đưa sản phẩm Sơn TOA (cụ thể là Vật liệu xây dựng) trực tiếp đến khách hàng.

4. Build and strengthen relationship with potential partners and customers i.e. Contractors, Developer, Design Consultant, End users. Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng: Nhà thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Khách hàng chính.

5. Do customer mapping to identify the main players on market segments. Thiết lập hệ thống khách hàng để xác định khách hàng then chốt trong từng phân khúc thị trường.

6. Track and report on project milestones and provide status reports to management. Theo dõi và cập nhật báo cáo tiến độ dự án cho cấp quản lý.

REQUIREMENT

·   University degrees, preferably major in Chemitry or Chemical Engineer or Economics. Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Kỹ sư hóa học hoặc Kinh tế.

·   3–year experience in working in similar position in multi national companies (MNCs). 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tương tại các công ty đa quốc gia.

·   Knowledge in Construction materials is a must. Có kiến thức về các loại Vật liệu xây dựng là yêu cầu bắt buộc.

·   Understand company’s products and competitor’s. Hiểu rõ sản phẩm của công ty và đối thủ cạnh tranh.

·    Excellent written and verbal communication skills in Vietnamese & English. Có kỹ năng giao tiếp bằng lời và trình bày văn bản bằng tiếng Việt & tiếng Anh.

·   Computer literate and presentation skills. Có kỹ năng trình bày và sử dụng máy tính.

·   Ability to learn, good communication skills and result-oriented. Có khả năng học hỏi, kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc chú trọng vào kết quả.

·   Able to work under pressure and respect the deadline. Có khả năng làm việc dưới áp lực và tôn trọng thời hạn.

- Willing to travel. Sẵn sàng đi công tác.

BENEFITS

- Competitive salary package.

- 13th-month salary

- Statutory insurance & Healthcare insurance.

- Friendly working environment; Clear career path.

- Teambuilding, bonus, annual review salary.

CONTACT

- Email: recruit.vn@toagroup.com / loan.ntb@toagroup.com

- Phone number: 0345318670 (Bich Loan)

Ứng tuyển

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP HẤP DẪN TẠI TOA

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng _ Bình Dương
Số lượng: 1
Mức lương: Cạnh Tranh

Nơi làm việc: Dĩ An, Bình Dương

Ngày hết hạn: 31-Mar-2021

Xem thêm
R&D Chemical Engineer - Solvent base
Số lượng: 3
Mức lương: Cạnh Tranh

Nơi làm việc: Dĩ An, Bình Dương

Ngày hết hạn: 31-Mar-2021

Xem thêm
QA Supervisor - Bình Dương
Số lượng: 1
Mức lương: Cạnh Tranh

Nơi làm việc: Dĩ An, Bình Dương

Ngày hết hạn: 31-Mar-2021

Xem thêm
Digital Marketing Executive
Số lượng: 1
Mức lương: Negotiation

Nơi làm việc: HCM

Ngày hết hạn: 16-Mar-2021

Xem thêm
Giám sát kinh doanh Kênh phân phối - Trà...
Số lượng: 1
Mức lương: Cạnh tranh

Nơi làm việc: Trà Vinh

Ngày hết hạn: 16-Mar-2021

Xem thêm
Operations Manager
Số lượng: 1
Mức lương: Negotiation

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày hết hạn: 16-Mar-2021

Xem thêm
Supply Chain Manager
Số lượng: 1
Mức lương: Negotiation

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày hết hạn: 16-Mar-2021

Xem thêm
Design Specialist
Số lượng: 1
Mức lương: Negotiation

Nơi làm việc: HCM

Ngày hết hạn: 16-Mar-2021

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho chúng tôi