CHƯƠNG TRÌNH NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP SƠN TOA 2024: DÙNG SƠN, TÍCH ĐIỂM, NHẬN QUÀ

Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý Hội Viên đối với Chương trình Nhà Thầu Chuyên Nghiệp Sơn TOA thời gian vừa qua. Nay Sơn TOA Việt Nam trân trọng giới thiệu chương trình Nhà Thầu Chuyên Nghiệp Sơn TOA năm 2024 như sau:

1. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 05/01/2024 đến 25/12/2024.

2. Phạm vi khuyến mãi: 

2.1. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc.

2.2. Đối tượng tham gia: Tất cả thầu thợ mua và sử dụng sơn TOA trên 18 tuổi, là Hội viên (*) của chương trình Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA.

(*) Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA (Hội viên) là những Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA đã gia nhập từ năm 2019 đến năm 2023 và Hội viên mới gia nhập năm 2024. 
Để trở thành Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA, Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký theo mẫu do Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam (TOA) cung cấp thông qua Nhân viên của TOA cho Nhà thầu; và một bản sao một trong các Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, v.v. còn hạn sử dụng) nếu là Nhà thầu cá nhân hoặc một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương có mã số tổ chức doanh nghiệp và mã số thuế) nếu Nhà thầu là tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam (Nhà thầu cá nhân và Nhà thầu là tổ chức sau đây được gọi tắt là “Nhà thầu”). Sau khi nhận được Đơn đăng ký từ Nhà thầu, Nhân viên của TOA sẽ kiểm tra, đăng tải và xác nhận các thông tin đăng ký này trên ứng dựng TOA.dms (đây là ứng dụng chỉ dành cài đặt trên thiết bị cho Nhân viên của TOA). Sau đó, TOA sẽ thông báo cho Nhà thầu việc đăng ký thành công qua (số điện thoại và/hoặc địa chỉ email được đăng ký) kèm với Mã Hội viên. Nhà thầu chính thức trở thành Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA kể từ ngày được cấp Mã Hội viên. Đồng thời, Nhà thầu cũng được cung cấp một tài khoản Hội viên để đăng nhập vào ứng dụng TOA.painter (ứng dụng quét mã QR dành cho Hội viên).

3. Cơ cấu chương trình:

3.1. HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI 1:

Mỗi Nhà thầu sau khi đăng ký thành công là Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA và đã được cấp Mã Hội viên trong thời gian khuyến mại của hoạt động khuyến mãi 1 sẽ được tặng 1 áo thun “Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA” và một 1 nón kết (mũ lưỡi trai).

Quà tặng Áo thun và Nón kết này sẽ được Nhân viên của TOA trao cho Nhà thầu theo các đợt như sau:
- Đợt 1: Đối với các nhà thầu đăng ký và được cấp mã hội viên từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 30/04/2024.
- Đợt 2: Đối với các nhà thầu đăng ký và được cấp mã hội viên từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 31/07/2024.
- Đợt 3: Đối với các nhà thầu đăng ký và được cấp mã hội viên từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 31/10/2024.
- Đợt 4: Đối với các nhà thầu đăng ký và được cấp mã hội viên từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 31/01/2025.

3.2. HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI 2:

Mỗi Hội viên sẽ được tặng 200 điểm (tương đương với 200.000 đồng), 1 Áo thun và 1 nón kết vào tháng sinh nhật của Hội viên nếu Hội viên đạt số điểm từ 100 điểm trở lên vào tháng sinh nhật đó.  Điểm sẽ được cộng dồn vào điểm tích lũy và được trả thưởng vào đợt thanh toán tương ứng theo thời gian “Hoạt động khuyến mại 3 bên dưới”.

Quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được Nhân viên của TOA trao cho Nhà thầu theo các đợt như sau:
- Đợt 1: Đối với các nhà thầu có ngày sinh nhật từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 30/04/2024.
- Đợt 2: Đối với các nhà thầu có ngày sinh nhật từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 31/07/2024.
- Đợt 3: Đối với các nhà thầu có ngày sinh nhật từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 31/10/2024.
- Đợt 4: Đối với các nhà thầu có ngày sinh nhật từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, quà tặng Áo thun và Nón kết sẽ được trao tặng cho nhà thầu muộn nhất vào ngày 31/01/2025.

3.2. HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI 3:
Mỗi khi có Công trình mới và dùng sơn TOA, Hội viên đăng ký Công trình cho TOA thông qua một trong hai cách sau: (1) Đăng ký trực tiếp cho Nhân viên của TOA, hoặc (2) Đăng tải thông tin Công trình mới lên ứng dụng TOA.painter với tài khoản đã được cung cấp.

Sau khi nhận được thông tin về Công trình mới, TOA sẽ kiểm tra, xác thực thông tin được cung cấp và ghi nhận việc đăng ký Công trình mới thành công trên cả hai ứng dụng TOA.painter tại tài khoản cá nhân của Hội viên và TOA.dms. Lưu ý, thời gian xác thực thông tin Công trình mới có thể dao động từ 05 ngày đến 10 ngày. 

Sau khi Công trình đã được đăng ký và được duyệt thành công, Hội viên dùng ứng dụng TOA.painter để quét mã QR trên sản phẩm của TOA tại Công trình đã đăng ký để tích lũy điểm. Số điểm tích luỹ sẽ được quy đổi thành tiền và được chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng của chính Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Sơn TOA mà Hội viên đã đăng ký hoặc cung cấp thông tin cho TOA.

Mỗi điểm tích lũy được sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng (một nghìn đồng).

Điểm tích luỹ sẽ được chuyển vào tài khoản của Hội viên thành 4 đợt:
- Đợt 1: Điểm tích luỹ từ 05/01/2024 đến hết 31/03/2024 sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày tính từ ngày kết thúc đợt 1.  
- Đợt 2: Điểm tích luỹ từ 01/04/2024 đến hết 30/06/2024 sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày tính từ ngày kết thúc đợt 2.
- Đợt 3: Điểm tích lũy từ 01/07/2024 đến hết 30/09/2024 sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày tính từ ngày kết thúc đợt 3.
- Đợt 4: Điểm tích lũy từ 01/10/2024 đến hết 25/12/2024 sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày tính từ ngày kết thúc đợt 4.

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi