Sản phẩm

Loại sản phẩm:
Bề mặt hoàn thiện:

Sơn nội thất

TOA Extra Wet Primer
  • Chịu ẩm tối đa
  • Sử dụng cho bất kể thời tiết
  • Bốc hơi ẩm siêu nhanh
  • Siêu liên kết bề mặt
Gửi tin nhắn cho chúng tôi