Group's Management

 
      Tập đoàn sơn TOA không ngừng phát triển công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại để đáp ứng tốt nhất tấ cả các nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Mỗi công ty thành viên của tập đoàn sơn TOA đều áp dụng công nghệ tốt nhất từ Thái hoặc thành quả từ sự hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới, vì thế người tiêu dùng có thể được đảm bảo rằng mọi sản phẩm của tập đoàn sơn TOA đều đạt tiêu chuẩn chất lượng thế giới.

2010 TOA Group. All Rights Reserved.
Tập đoàn Sơn TOA 2010 |  Liên lạc  |  Điều khoản và Quy định  |  Bản đồ website