Group of Companies
Petrochemical industry

Thai Polyacetal Co., Ltd.
     Là liên doanh giữa Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc., Japan, và Tập đoàn sơn TOA. Thai Polyacetal Co., Ltd. công ty đầu tiên có nhà máy hóa dầu sản xuất polyacetal (engineering plastic) tại Châu Á.
Văn phòng :
Emporium  Tower,  24/4-7  Floor 622  Sukhumvit  Road,  Khlong  Tan  Nua Khlong  Toei,  Bangkok  10110
Tel  0 2261 9260  ext.  103  Fax  0 2261 9272, 0 2261 9283
Nhà máy :
Padaeng Industrial Estate, 1 Padaeng Road Map Ta Phut,  Muang,  Rayong  21150
Tel  0 3868 4816  ext.  1103   Fax  0 3868 5625

Thai Polycarbonate Co., Ltd.
     Thai Polycarbonate Co., Ltd. là công ty hóa dầu thứ hai của Tập đoàn sơn TOA sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Liên doanh này là kết quả hợp tác giữa Mitsubishi Gas Chemicals Co., ltd (Thuộc tập đoàn Mitsubishi) và Tập đoàn sơn TOA. Là công ty đầu tiên tại Châu Á sản xuất nhựa polycarbonate (engineering plastic) dưới nhãn hiệu “lupilon”.
Văn phòng :
Emporium  Tower,  24/4-7  Floor,  622  Sukhumvit  Road, Khlong  Tan  Nua,  Khlong  Toei,  Bangkok  10110
Tel  0 2261 9260  ext.  103  Fax  0 2261 9272, 2261 9283
Nhà máy :
Padaeng Industrial Estate, 1 Padaeng Road Map Ta Phut,  Muang,  Rayong  21150
Tel  0 3868 4816  ext.  1103  Fax  0 3868 5626

 

2010 TOA Group. All Rights Reserved.
Tập đoàn Sơn TOA 2010 |  Liên lạc  |  Điều khoản và Quy định  |  Bản đồ website